< Tilbage

Affaldsordningen - kontakt til Vestforbrænding08-03-2021 - 10:18

Kære alle andelshavere,

 

Bestyrelsen får jævnligt henvendelser fra andelshavere vedrørende affaldsordningen og problemer med denne.

 

Affaldsordningen er en forsynings ordning, lige som el, gas og vand og det er derfor ikke bestyrelsens ansvar at tage sig af dette for den enkelte andelshaver.  

 

Det er den enkelte andelshavers ansvar, selv at sørge for at bestille større eller nye skraldespande. Dette er efter aftale med Furesø kommune,  så hvis Vestforbrænding siger anderledes, så er dette ikke korrekt.

 

Det er også den enkelte andelshavers ansvar at overholde reglerne for sortering samt at give Vestforbrænding besked om manglende tømning mm, hvis der skulle være en svipser en dag.

 

Vestforbrænding har selvbetjeningsportal:

 

https://www.vestfor.dk/privat/selvbetjening-affald

 

På selvbetjeningsportalen kan du se de tømmedage der gælder for din adresse, bestille afhentning af forskellige typer affald, samt indmelde manglende tømning.

 

Alternativt har de et kundeservice telefon nummer: 

 

Vestforbrændings kundeservice tlf.: 70 25 70 60

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Bestyrelsen

< Tilbage