< Tilbage

Info vedrørende kloaksagen18-08-2020 - 20:11

Hermed information omkring kloak, og hvad der nu kommer til at ske.


Stengel Anlægsgartner og Entreprenør kommer til at stå for arbejdet i forbindelse med udbedring af vores kloakker. Stengel påbegynder arbejdet den 31. august, men vil allerede i uge 35 kommer rundt i forbindelse med planlægning af arbejdet.

 

Andelshavernes kontakt i forbindelse med dette projekt bliver IKKE Stengel men Lasse fra Plan1, som er en af Cobblestones samarbejdspartnere.

 

Lasse kan kontaktes på:
Mobil: 30 55 20 88
Mail: lv@plan1.dk

 

Lasse vil kontakte alle berørte andelshavere, når detail planen er blevet lagt, så vent med at kontakte Lasse, til Lasse har kontaktet dig/jer.


De andele som skal have udbedret kloak indendørs er:


Rørmose Parkvej 29, 31, 33, 54, 64 og 70


Stengel har forståelse for den trælse situation disse 6 andele er i, og de vil gøre det bedste de kan, for at det bliver så problemfrit som muligt. De andele som ikke har mulighed for at være i deres huse i forbindelse med arbejdet, vil blive tilbudt genhusning i en beboelsesvogn - denne bliver opsat i forbindelse med egen bopæl. Genhusning bliver kun tilbudt til de andele, som skal have udført arbejde indendørs. Stengel forventer at arbejdet indendørs kan udføres indenfor ca. 10 arbejdsdage pr andel.


De andele som skal har udbedret kloak udenfor er:
Rørmose Parkvej 23, 31, 54, 58, 60, 63 og 98

 

Derudover skal følgende andele have lavet fræs/teknisk spul:
Rørmose Parkvej 62, 76, 84, 86, 88 og 100


Der kan i forbindelse med arbejdet blive opdaget skjulte fejl og mangler, som i den forbindelse vil blive udbedret i dialog mellem Stengel, Lasse og bestyrelsen.

 

Når Stengel er færdige med arbejdet, vil de lave TV inspektion af alle kloaker, dette for at sikre, at alt er udført korrekt, men også for at få en status på de k1 og k2 skader som vi pt ikke udbedre.

 

Endelig er det aftalt, at 1 år efter udført arbejde, bliver der lavet gennemgang af arbejdet. Der er i denne forbindelse lavet en garanti til andelsforeningen, som dækker hvis der på dette tidspunkt skulle være fejl og mangler på kloakkerne.

 

Hvis du/I har spørgsmål inden arbejdet går i gang, kan I kontakte Jeanne på formand@roermosen.dk.

 

Bestyrelsen kan ikke besvare spørgsmål om, hvornår arbejdet påbegyndes for den enkelte andelshaver, dette vil Lasse i samarbejde med Stengel være ansvarlige for.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

< Tilbage