<

Asfaltarbejde02-06-2022 - 10:09

PEAB har varslet at de kommer og udfører fræse-og asfaltarbejder jf. 

aftalt plan i OG's område mandag den 13. juni 2022, hvorfor man skal
forvente mindre trafikgener dagen igennem.

Arbejdet drejer sig primært om fræsning og asfaltering ved overkørsel
på stamvej og udvalgte vejbrønde, der skal rettes op.

 

 

 

<