Andelsboligforeningen Rørmosen 1

Rørmose Parkvej 19 - 65 og 50 - 100,  Farum

.
.
Hjemmesiden er senest opdateret den 11 Maj  2017
Vedligeholdelsesplan  kan hentes her Planen er udarbejdet af en byggesagkyndig fra foreningens administrator (KUBEN) den 29. november 2010. Husk at andelshaveren selv skal rense renden rundt om VELUX vinduerne!