Andelsboligforeningen Rørmosen 1

Rørmose Parkvej 19 - 65 og 50 - 100,  Farum

Overdækning mellem skur og hus ved lige husnumre Ved opførelse af overdækning mellem skur og hus skal følgende retningslinier overholdes: Inden opførelsen sættes i gang er det en forudsætning at begge andelshavere er indforstået med opførelsen, og med det påtænkte hegn mellem grundene under overdækningen. Retningslinierne for hegn m.m. i foreningens husorden er gældende. Begge andelshaveres skriftlige accept afleveres til formanden inden arbejdet igangsættes. Den enkelte andelshaver anmelder overdækningen til Furesø Kommune efter foreningens anvisninger, og betaler gebyret til Furesø Kommune. (Der er rabat på gebyret hvis flere anmelder samtidig) Sammen med ansøgningen til kommunen, skal der vedlægges en fuldmagt fra foreningen, som rekvireres fra formanden Materialevalg og konstruktion skal være præcis som beskrevet i vejledningen Overdækningens træværk og evt. hegn skal have samme farve som skur Vejledning til overdækning - lige husnumre - kan hentes her
Overdækninger På generalforsamlingen i 2007 blev der vedtaget 2 forskellige modeller - en til husene med lige husnumre og en til husene med ulige husnumre. Modellen til husene med ulige numre kunne desværre ikke godkendes af kommunen, da den var i strid med brandregulativet. På generalforsamlingen i 2009 vedtog man en anden model, som opfyldte myndighedernes krav, men ingen har ønsket at opføre denne overdækning, da den var for dyr.
.
Hjemmesiden er senest opdateret den 11 Maj  2017