Andelsboligforeningen Rørmosen 1

Rørmose Parkvej 19 - 65 og 50 - 100,  Farum

Den Overordnede Grundejerforening for Rørmose Park. I daglig tale kendt som OG. Da området blev købt af Lind & Risør til udstykning, indgik det i lokalplanerne, at der skulle oprettes en overordnet grundejerforening for hele området. Medlemmerne af denne forening, er de ejer- og andelsforeninger, der tilsammen udgør hele Rørmose Park området. OG varetager bl. a. vedligeholdelse af alle fællesarealer og veje samt snerydning på veje og fortove.
Se også OG’s hjemmeside :
.
Hjemmesiden er senest opdateret den 11 Maj  2017