Andelsboligforeningen Rørmosen 1

Rørmose Parkvej 19 - 65 og 50 - 100,  Farum

Forsikring Foreningen har fra 1. januar 2013 tegnet forsikringer i selskabet ALM BRAND med følgende dækning: Bygningsbrand Elskade Anden bygningsbeskadigelse Svamp og insektskade Glas Kumme Stiklednings- og rørskade Bestyrelsesansvar
.
Hjemmesiden er senest opdateret den 11 Maj  2017
Ved skader skal andels- haverne henvende sig til Formand Jeanne Laisbo på formand@roermosen.dk