Andelsboligforeningen Rørmosen 1

Rørmose Parkvej 19 - 65 og 50 - 100,  Farum

.
Hjemmesiden er senest opdateret den 11 Maj  2017
Fællesskur Nedenstående oversigt indeholder de ting andelshaverne pt. kan låne fra fællesskuret. I skuret er der opsat en tavle, hvor man noterer det man låner,eller det man ønsker at reservere til senere brug.
Nøgle til skuret kan lånes hos et bestyrelsesmedlem, eller man kan bestille sin egen nøgle hos Helle Rasmussen nr. 59 – pris ca. 60kr
Foreningens trailer
Alle andelshavere kan låne foreningens trailer. Se reglerne for lån af traileren her. Nøglen til traileren hænger i skuret - se nedenfor.