Andelsboligforeningen Rørmosen 1

Rørmose Parkvej 19 - 65 og 50 - 100,  Farum

Bestyrelsen består af 3-5 andelshavere valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter som deltager i bestyrelsesarbejdet.  
Formand Jeanne Laisbo Rørmose Parkvej 63 Tlf. 22 92 98 96 mail: formand@roermosen.dk Ansvar for: Salg af boliger Kontakt til Deas Næstformand Caroline Danckert Rørmose Parkvej 65 Tlf. 29 86 90 77 mail: naestformand@roermosen.dk Ansvar for : Kontakt til ABF Foreningens forsikringer Kontakt sociale arrangementer Bestyrelsesmedlem Helle Rasmussen Rørmose parkvej 59 Tlf. 20 32 11 83 mail: bmedlem@roermosen.dk Ansvar for: Foreningens fællesskur og Inventarliste OG - Overordnede Grundejerforening Bestyrelsesmedlem Michael Engelund Rørmose parkvej 61 tlf: 31 45 49 34 mail: vedligehold@roermosen.dk Ansvar for: Vedligeholdelse af bygninger og instalationer
Kasserer Anja Thomsen Rørmose Parkvej 80 Tlf. 61 51 51 28 mail: kasserer@roermosen.dk Ansvar for: Budget og regnskab Udl. af dok. i forb. med salg Suppleant(er) Ingen suppleanter for tiden Adresse: tlf: mail:
.
Hjemmesiden er senest opdateret den 11 Maj  2017