Andelsboligforeningen Rørmosen 1

Rørmose Parkvej 19 - 65 og 50 - 100,  Farum

Bestyrelsen består af 3-5 andelshavere valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter som deltager i bestyrelsesarbejdet.  
Formand Jeanne Laisbo Rørmose Parkvej 63 Tlf. 22 92 98 96 mail: formand@roermosen.dk Ansvar for: Salg af boliger og kontakt til Deas Forsikring og OG Næstformand Hans-Henrik Jensen Rørmose Parkvej 96 Tlf. Tilgår mail: naestformand@roermosen.dk Ansvar for : Vedligeldelse Instalationer Kontakt ved fejl og mangler Bestyrelsesmedlem Ninna Madsen Rørmose parkvej 39 Tlf. Tilgår mail: bmedlem@roermosen.dk Ansvar for: Foreningens fællesskur og Inventarliste Sociale arrangementer Bestyrelsesmedlem Lene Buddike Rørmose parkvej 49 tlf: Tilgår mail: bmedlem2@roermosen.dk Ansvar for: Hjemmeside
Kasserer Anja Thomsen Rørmose Parkvej 80 Tlf. 61 51 51 28 mail: kasserer@roermosen.dk Ansvar for: Budget og regnskab Udl. af dok. i forb. med salg Suppleant(er) Ingen suppleanter for tiden Adresse: tlf: mail:
.
Hjemmesiden er senest opdateret den 11 Maj  2017