Andelsboligforeningen Rørmosen 1

Rørmose Parkvej 19 - 65 og 50 - 100,  Farum

.
Hjemmesiden er senest opdateret den 11 Maj  2017
Om ABF – Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er en uafhængig og landsdækkende interesseorganisation, som har til formål at varetage private andelsboligforeningers interesser. Se ABF’s hjemmeside Organisationen har to kerneområder; det politiske arbejde og medlemsfordele. Det politiske arbejde ABF arbejder løbende på at påvirke lovgivningsprocessen, og  er derfor i dialog med politikere og embedsmænd indenfor andelsboligområdet. ABF følger pressens dækning af andelsboligområdet, og tager emner op politisk, hvis vi vurderer, at det kan få betydning for andelshaverne. ABF er desuden repræsenteret i forskellige udvalg; bl.a. i Byggeskadefonden for støttet byggeri, i Byggeskadefonden for Bygningsfornyelse og i ministerielle udvalgsarbejder. Læs mere om ABF's politiske arbejde Medlemsfordele Gratis juridisk og økonomisk rådgivning, kurser og medlemsrabatter. Medlemsfordelene i ABF er mange og et kerneområde, som ABF konstant udvikler i tæt dialog med medlemmer og tillidsvalgte. ABF har over 4.800 medlemsforeninger, der repræsenterer knapt 94.000 andelshavere. Læs mere om ABF's medlemsfordele
Søren Hansen, nr. 82,  er foreningens kontaktperson til ABF  (se under kontaktpersoner)