Praktisk information

Vedligeholdelse og reparation - Hvad gør man når noget går i stykker?

Det er vigtigt at retningslinjerne for vedligeholdelse og reparation følges.

BEMÆRK:
Reparationer som foreningen dækker, SKAL udføres af håndværkere som foreningen har samarbejde med,
reparationen skal ligeledes godkendes af den vedligeholdelses ansvarlige. Kan kontaktes på:Anvendes andre håndværkere end dem foreningen har samarbejde med, dækker foreningen ikke og du skal selv betale regningen for reparationen.

  Overdækninger

  På generalforsamlingen i 2007 blev der godkendt en overdækning på lige side. Denne overdækning er godkendt hos kommunen

  På ekstra ordinær general forsamling i 2018 blev der godkendt en overdækning på ulige side. Overdækningen på ulige side er ligeledes blevet godkendt af kommunen i september 2019.

  Følgende retningslinjer skal altid overholdes inden der påbegyndes opførelse af overdækninger i andels foreningen.

  Læs vejledninger til overdækning samt retningslinjer:

  Pakkepostkasse

  Ønsker andelshavere at skifte postkassen ud til en model med pakkepost mulighed, er følgende postkasse godkendt af bestyrelsen.

  Fællesskur - ting man kan låne

  Foreningens trailer
  Alle andelshavere kan låne foreningens trailer efter de gældende regler - se nedenfor

  Traileren er kun til brug for beboere i AB Rørmosen 1 og må ikke udlånes til andre. Traileren må kun benyttes til kortere ture, og kun til transporter til og fra samt opgaver udført på bopælen (den må ikke benyttes til eksterne flytninger mm)

  Nøglen til traileren hænger i skuret.

  Fællesskur

  Regler for udlån af ting i fællesskuret. Tider og datoer skal overholdes!


  Alle udlån skal registreres i kalenderen med:
  - Navn
  - Hus nummer
  - Telefon nr.

  Ingen af de ting, der er i fælles skuret, er til brug uden for foreningen.
  Det er ikke til udlån til f. eks. sommerhus-kolonihaven mm.. samme regler gælder for traileren, den er ikke til brug for eksterne flytninger mm

  Skulle der være ting i skuret, der går i stykker grundet slitage eller opdager man, at ting er i stykker, når man tager det i brug, kontakt da

  Ødelægger man ting står anskaffelse for egen regning.

  Husk på det er din nabo, der skal benytte tingen næste gang - så det er vigtigt, vi alle passer på vores ting og overholder tiderne.

  Spørgsmål vedr. udlån kontakt

  I skuret er der opsat en tavle, hvor man noterer det man låner,eller det man ønsker at reservere til senere brug.

  Nøgle til skuret kan lånes således man kan lave en kopi selv, kontakt

  Foreningens forsikringer

  Foreningen har den tegnet forsikring med Købstædernes forsikring med følgende dækning i hovedtræk

  Grunddækning:

  • Brand incl. kortslutning og restværdi
  • Anden bygningsbeskadigelse
  • Huslejetab og genhusning
  • Plusdækning (pludselig opstået skade) - selvrisiko maksimalt 4.143
  • Løsøredækning - selvrisiko 4.143
  • Forurenet jorddækning
  • Kautionsforsikring
  • Retshjælp
  • Bestyrelsesansvar
  • Foreningsansvar

  Hertil er tilvalgt:
  • Svampe og insektskade
  • Udvidet rørskade

  Ved brug af forsikring skal man kontakte Cobblestone forsikringsmægler samt informere bestyrelses formand pr. mail. :

  Alexander Luplau
  Property Manager

  +45 31773813 |

  ABF – Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

  Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er en uafhængig og landsdækkende interesseorganisation, som har til formål at varetage private andelsboligforeningers interesser.
  Se ABF’s hjemmeside

  Organisationen har to kerneområder; det politiske arbejde og medlemsfordele.

  Det politiske arbejde
  ABF arbejder løbende på at påvirke lovgivningsprocessen, og er derfor i dialog med politikere og embedsmænd indenfor andelsboligområdet.

  ABF følger pressens dækning af andelsboligområdet, og tager emner op politisk, hvis vi vurderer, at det kan få betydning for andelshaverne.

  ABF er desuden repræsenteret i forskellige udvalg; bl.a. i Byggeskadefonden for støttet byggeri, i Byggeskadefonden for Bygningsfornyelse og i ministerielle udvalgsarbejder.

  Læs mere om ABF's politiske arbejde

  Medlemsfordele
  Gratis juridisk og økonomisk rådgivning, kurser og medlemsrabatter.

  Medlemsfordelene i ABF er mange og et kerneområde, som ABF konstant udvikler i tæt dialog med medlemmer og tillidsvalgte.

  ABF har over 4.800 medlemsforeninger, der repræsenterer knapt 94.000 andelshavere.

  Læs mere om ABF's medlemsfordele

  Foreningens formand er kontaktperson til ABF.

  Beskyt dig mod indbrud

  Hvert år oplever mange at komme hjem til en bolig, der har haft besøg af indbrudstyve.Det er altid en ubehagelig oplevelse, og for nogen skaber det en utryghed, det kan tage lang tid at komme sig over.

  Det Kriminalpræventive råd har udarbejdet en folder med enkle gode råd om, hvordan man kan beskytte sig mod indbrud i boligen