Praktisk information

Vedligeholdelse og reparation - Hvad gør man når noget går i stykker?

Det er vigtigt at retningslinjerne for vedligeholdelse og reparation følges.

BEMÆRK:
Reparationer som foreningen dækker, SKAL udføres af håndværkere som foreningen har samarbejde med. Det vil sige, anvendes andre håndværkere, dækker foreningen ikke og du skal selv betale regningen for reparationen.

Til VVS arbejde har foreningen samarbejde med Furesø Varmeservice, som er autoriseret VVS-installatør. De kan kontaktes på tlf. 44 48 06 16.

Foreningens forsikringer

Foreningen har den 1. juli 2019 tegnet forsikring med Alka med følgende dækning i hovedtræk

Grunddækning:

 • Brand incl. kortslutning og restværdi
 • Anden bygningsbeskadigelse
 • Huslejetab og genhusning
 • Plusdækning (pludselig opstået skade) - selvrisiko maksimalt 4.143
 • Løsøredækning - selvrisiko 4.143
 • Forurenet jorddækning
 • Kautionsforsikring
 • Retshjælp
 • Bestyrelsesansvar
 • Foreningsansvar

Hertil er tilvalgt:
 • Svampe og insektskade
 • Udvidet rørskade

Ved skader skal du kontakte formanden på

Overdækninger

På generalforsamlingen i 2007 blev der godkendt en overdækning på lige side. Denne overdækning er godkendt hos kommunen

På ekstra ordinær general forsamling i 2018 blev der godkendt en overdækning på ulige side. Overdækningen på ulige side er ligeledes blevet godkendt af kommunen i september 2019.

Følgende retningslinjer skal altid overholdes inden der påbegyndes opførelse af overdækninger i andels foreningen:

1. Inden projektet sættes i gang, er det en forudsætning at begge andelshavere er indforstået med opførelsen. Dette bekræftes med en mail fra begge andelshavere til

2. I samme mail ansøger andelshaveren bestyrelsen om lov til at opføre overdækning

3. Den enkelte andelshaver anmelder overdækningen til Furesø Kommune efter foreningens anvisninger, og betaler gebyret til Furesø Kommune. Sammen med ansøgningen til kommunen, skal der vedlægges en fuldmagt fra foreningen, som rekvireres på
Der skal ansøges på Byg og Miljø her logges der ind med NemID, der skal vælges kategori "Start nyt projekt".

4. Bestyrelsen anbefaler, at andelshaverne ikke går i gang med byggeriet, før den er godkendt af kommunen – selvom det er lovligt at påbegynde arbejdet uden tilladelse. Årsagen til at bestyrelsen anbefaler at vente på godkendelse er, at det ellers kan tage lang tid at få kommunens godkendelse på overdækningen.

5. I forbindelse med lokalplanen skal der på begge side ansøges om dispensation i lokalplan 32.1 § 7.1 – følgende formulering kan med fordel anvendes: ”Overdækningen holdes i et meget simpelt, let og minimalistisk udtryk, som efterlever kravet om, at en ny tilbygning skal fremstår som en harmonisk helhed, hvor der er taget hensyn til den oprindelige bygnings konstruktion og dennes arkitektur. Tagbeklædning er ikke i tegl - som resten af bygningerne i vores område - da dette ville virke for voldsomt. Den valgte tagbelægningen er valgt for at sikre et let look og ikke mindst for at sikre at der kommer så meget lys ind i overdækningen som muligt”.

Overdækning mellem skur og hus - Lige husnumre
Ved opførelse af overdækning mellem skur og hus skal følgende retningslinjer overholdes:

 • Materialevalg og konstruktion skal være præcis som beskrevet i vejledningen
 • Overdækningens træværk og evt. hegn skal have samme farve som skur

Overdækning ved hoveddøren - Ulige husnumre
Ved opførelse af overdækning på den side af huset hvor hoveddøren forefindes skal følgende retningslinjer overholdes:
 • Materialevalg og konstruktion skal være præcis som beskrevet i vejledningen.
 • Overdækningens træværk og evt. hegn skal males hvidt.

Læs vejledninger til overdækning:

Beskyt dig mod indbrud

Hvert år oplever mange at komme hjem til en bolig, der har haft besøg af indbrudstyve.Det er altid en ubehagelig oplevelse, og for nogen skaber det en utryghed, det kan tage lang tid at komme sig over.

Det Kriminalpræventive råd har udarbejdet en folder med enkle gode råd om, hvordan man kan beskytte sig mod indbrud i boligen

Fællesskur - ting man kan låne

Foreningens trailer
Alle andelshavere kan låne foreningens trailer efter de gældende regler - se nedenfor

Traileren er kun til brug for beboere i AB Rørmosen 1 og må ikke udlånes til andre. Traileren må kun benyttes til kortere ture, og kun til transporter til og fra samt opgaver udført på bopælen (den må ikke benyttes til eksterne flytninger mm)


Nøglen til traileren hænger i skuret.

Fællesskur

Regler for udlån af ting i fællesskuret. Tider og datoer skal overholdes!


Alle udlån skal registreres i kalenderen med:
- Navn
- Hus nummer
- Telefon nr.

Ingen af de ting, der er i fælles skuret, er til brug uden for foreningen.
Det er ikke til udlån til f. eks. sommerhus-kolonihaven mm.. samme regler gælder for traileren, den er ikke til brug for eksterne flytninger mm

Skulle der være ting i skuret, der går i stykker grundet slitage eller opdager man, at ting er i stykker, når man tager det i brug, kontakt da

Ødelægger man ting står anskaffelse for egen regning.

Husk på det er din nabo, der skal benytte tingen næste gang - så det er vigtigt, vi alle passer på vores ting og overholder tiderne.

Spørgsmål vedr. udlån kontakt

I skuret er der opsat en tavle, hvor man noterer det man låner,eller det man ønsker at reservere til senere brug.

Nøgle til skuret kan lånes således man kan lave en kopi selv, kontakt

ABF – Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er en uafhængig og landsdækkende interesseorganisation, som har til formål at varetage private andelsboligforeningers interesser.
Se ABF’s hjemmeside

Organisationen har to kerneområder; det politiske arbejde og medlemsfordele.

Det politiske arbejde
ABF arbejder løbende på at påvirke lovgivningsprocessen, og er derfor i dialog med politikere og embedsmænd indenfor andelsboligområdet.

ABF følger pressens dækning af andelsboligområdet, og tager emner op politisk, hvis vi vurderer, at det kan få betydning for andelshaverne.

ABF er desuden repræsenteret i forskellige udvalg; bl.a. i Byggeskadefonden for støttet byggeri, i Byggeskadefonden for Bygningsfornyelse og i ministerielle udvalgsarbejder.

Læs mere om ABF's politiske arbejde

Medlemsfordele
Gratis juridisk og økonomisk rådgivning, kurser og medlemsrabatter.

Medlemsfordelene i ABF er mange og et kerneområde, som ABF konstant udvikler i tæt dialog med medlemmer og tillidsvalgte.

ABF har over 4.800 medlemsforeninger, der repræsenterer knapt 94.000 andelshavere.

Læs mere om ABF's medlemsfordele

Foreningens formand er kontaktperson til ABF.