Praktisk information

Vedligeholdelse og reparation - Hvad gør man når noget går i stykker?

Det er vigtigt at retningslinjerne for vedligeholdelse og reparation følges.

BEMÆRK:
Reparationer som foreningen dækker, SKAL udføres af håndværkere som foreningen har samarbejde med,
reparationen skal ligeledes godkendes af den vedligeholdelses ansvarlige. Kan kontaktes på:Anvendes andre håndværkere end dem foreningen har samarbejde med, dækker foreningen ikke og du skal selv betale regningen for reparationen.

Overdækninger

På generalforsamlingen i 2007 blev der godkendt en overdækning på lige side. Denne overdækning er godkendt hos kommunen

På ekstra ordinær general forsamling i 2018 blev der godkendt en overdækning på ulige side. Overdækningen på ulige side er ligeledes blevet godkendt af kommunen i september 2019.

Følgende retningslinjer skal altid overholdes inden der påbegyndes opførelse af overdækninger i andels foreningen.

Læs vejledninger til overdækning samt retningslinjer:

Ladeboks til Elbil

Ladeboks til elbil må kun opsættes med godkendelse fra bestyrelsen.

Så skal du/I have opsat ladeboks, skal du/I skrive til inden opsætningen.

Se nedenstående info om hvad du/I skal gøre:

Pakkepostkasse

Ønsker andelshavere at skifte postkassen ud til en model med pakkepost mulighed, er følgende postkasse godkendt af bestyrelsen.

Fællesskur - ting man kan låne

Foreningens trailer

Alle andelshavere kan låne foreningens trailer efter de gældende regler - se nedenfor

Traileren er kun til brug for beboere i AB Rørmosen 1 og må ikke udlånes til andre. Traileren må kun benyttes til kortere ture, og kun til transporter til og fra samt opgaver udført på bopælen (den må ikke benyttes til eksterne flytninger mm)

Nøglen til traileren hænger i skuret.

Fællesskur

Regler for udlån af ting i fællesskuret. Tider og datoer skal overholdes!


Alle udlån skal registreres i kalenderen med:
- Navn
- Hus nummer
- Telefon nr.

Ingen af de ting, der er i fælles skuret, er til brug uden for foreningen.
Det er ikke til udlån til f. eks. sommerhus-kolonihaven mm.. samme regler gælder for traileren, den er ikke til brug for eksterne flytninger mm

Skulle der være ting i skuret, der går i stykker grundet slitage eller opdager man, at ting er i stykker, når man tager det i brug, kontakt da

Ødelægger man ting står anskaffelse for egen regning.

Husk på det er din nabo, der skal benytte tingen næste gang - så det er vigtigt, vi alle passer på vores ting og overholder tiderne.

Spørgsmål vedr. udlån kontakt

I skuret er der opsat en tavle, hvor man noterer det man låner,eller det man ønsker at reservere til senere brug.

Nøgle til skuret kan lånes således man kan lave en kopi selv, kontakt

Foreningens forsikringer

Vi har fået nyt forsikringsselskab Protector.

Skulle man have brug for forsikrings oplysninger kan man skriv til vores administrator.

Lars Christian Danielsen: +45 36 98 63 86 |

Ved kontakt til Protector skal man sætte foreningens formand på som cc på mail.ABF – Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er en uafhængig og landsdækkende interesseorganisation, som har til formål at varetage private andelsboligforeningers interesser.
Se ABF’s hjemmeside

Organisationen har to kerneområder; det politiske arbejde og medlemsfordele.

Det politiske arbejde
ABF arbejder løbende på at påvirke lovgivningsprocessen, og er derfor i dialog med politikere og embedsmænd indenfor andelsboligområdet.

ABF følger pressens dækning af andelsboligområdet, og tager emner op politisk, hvis vi vurderer, at det kan få betydning for andelshaverne.

ABF er desuden repræsenteret i forskellige udvalg; bl.a. i Byggeskadefonden for støttet byggeri, i Byggeskadefonden for Bygningsfornyelse og i ministerielle udvalgsarbejder.

Læs mere om ABF's politiske arbejde

Medlemsfordele
Gratis juridisk og økonomisk rådgivning, kurser og medlemsrabatter.

Medlemsfordelene i ABF er mange og et kerneområde, som ABF konstant udvikler i tæt dialog med medlemmer og tillidsvalgte.

ABF har over 4.800 medlemsforeninger, der repræsenterer knapt 94.000 andelshavere.

Læs mere om ABF's medlemsfordele

Foreningens formand er kontaktperson til ABF.

Beskyt dig mod indbrud

Hvert år oplever mange at komme hjem til en bolig, der har haft besøg af indbrudstyve.Det er altid en ubehagelig oplevelse, og for nogen skaber det en utryghed, det kan tage lang tid at komme sig over.

Det Kriminalpræventive råd har udarbejdet en folder med enkle gode råd om, hvordan man kan beskytte sig mod indbrud i boligen