Praktisk information

Vedligeholdelse og reparation - Hvad gør man når noget går i stykker?

Det er vigtigt at retningslinjerne for vedligeholdelse og reparation følges.

BEMÆRK:
Reparationer som foreningen dækker, SKAL udføres af håndværkere som foreningen har samarbejde med. Det vil sige, anvendes andre håndværkere, dækker foreningen ikke og du skal selv betale regningen for reparationen.

Til VVS arbejde har foreningen samarbejde med Aladdin Kloak & VVS. De kan kontaktes på
tlf: 44 48 06 16.

Foreningens forsikringer

Foreningen har den 1. juli 2019 tegnet forsikring med Alka med følgende dækning i hovedtræk

Grunddækning:

 • Brand incl. kortslutning og restværdi
 • Anden bygningsbeskadigelse
 • Huslejetab og genhusning
 • Plusdækning (pludselig opstået skade) - selvrisiko maksimalt 4.143
 • Løsøredækning - selvrisiko 4.143
 • Forurenet jorddækning
 • Kautionsforsikring
 • Retshjælp
 • Bestyrelsesansvar
 • Foreningsansvar

Hertil er tilvalgt:
 • Svampe og insektskade
 • Udvidet rørskade

Ved skader skal du kontakte formanden på

Overdækninger

På generalforsamlingen i 2007 blev der vedtaget 2 forskellige modeller - en til husene med lige husnumre og en til husene med ulige husnumre.

Modellen til husene med ulige numre kunne desværre ikke godkendes af kommunen, da den var i strid med brandregulativet. På generalforsamlingen i 2009 vedtog man en anden model, som opfyldte myndighedernes krav, men ingen har ønsket at opføre denne overdækning, da den var for dyr.

I forbindelse med den ekstraordinær generalforsamling i 2018 blev det besluttet, at ansøge kommunen på ny. Ansøgningen ligger hos kommunen og afventer kommunens beslutning.

Overdækning mellem skur og hus ved lige husnumre
Ved opførelse af overdækning mellem skur og hus skal følgende retningslinier overholdes:

 • Inden opførelsen sættes i gang er det en forudsætning at begge andelshavere er indforstået med opførelsen, og med det påtænkte hegn mellem grundene under overdækningen.
 • Retningslinjerne for hegn m.m. i foreningens husorden er gældende.
 • Begge andelshaveres skriftlige accept afleveres til formanden inden arbejdet igangsættes.
 • Den enkelte andelshaver anmelder overdækningen til Furesø Kommune efter foreningens anvisninger, og betaler gebyret til Furesø Kommune. (Der er rabat på gebyret hvis flere anmelder samtidig). Sammen med ansøgningen til kommunen, skal der vedlægges en fuldmagt fra foreningen, som rekvireres fra formanden
 • Materialevalg og konstruktion skal være præcis som beskrevet i vejledningen
 • Overdækningens træværk og evt. hegn skal have samme farve som skur

Læs vejledning til overdækning - lige husnumre:

Beskyt dig mod indbrud

Hvert år oplever mange at komme hjem til en bolig, der har haft besøg af indbrudstyve.Det er altid en ubehagelig oplevelse, og for nogen skaber det en utryghed, det kan tage lang tid at komme sig over.

Det Kriminalpræventive råd har udarbejdet en folder med enkle gode råd om, hvordan man kan beskytte sig mod indbrud i boligen

Fællesskur - ting man kan låne

Foreningens trailer
Alle andelshavere kan låne foreningens trailer.

Nøglen til traileren hænger i skuret - se nedenfor.

Fællesskur

Regler for udlån af ting i fællesskuret.

Tider og datoer skal overholdes!


Alle udlån skal registreres i kalenderen med:
- Navn
- Hus nummer
- Telefon nr.

Ingen af de ting, der er i fælles skuret, er til brug uden for foreningen.
Det er ikke til udlån til f. eks. sommerhus-kolonihaven mm..

Skulle der være ting i skuret, der går i stykker grundet slitage eller opdager man, at ting er i stykker, når man tager det i brug, kontaktes undertegnet også.
Ødelægger man ting står anskaffelse for egen regning.

Husk på det er din nabo, der skal benytte tingen næste gang - så det er vigtigt, vi alle passer på vores ting og overholder tiderne.
Spørgsmål vedr. udlån kontakt Ninna Madsen i nr. 39 eller på .

Nedenstående oversigt indeholder de ting andelshaverne pt. kan låne fra fællesskuret.

I skuret er der opsat en tavle, hvor man noterer det man låner,eller det man ønsker at reservere til senere brug.

Nøgle til skuret kan lånes, eller man kan bestille sin egen nøgle hos Ninna Madsen nr. 39, pris ca. 60 kr.

ABF – Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er en uafhængig og landsdækkende interesseorganisation, som har til formål at varetage private andelsboligforeningers interesser.
Se ABF’s hjemmeside

Organisationen har to kerneområder; det politiske arbejde og medlemsfordele.

Det politiske arbejde
ABF arbejder løbende på at påvirke lovgivningsprocessen, og er derfor i dialog med politikere og embedsmænd indenfor andelsboligområdet.

ABF følger pressens dækning af andelsboligområdet, og tager emner op politisk, hvis vi vurderer, at det kan få betydning for andelshaverne.

ABF er desuden repræsenteret i forskellige udvalg; bl.a. i Byggeskadefonden for støttet byggeri, i Byggeskadefonden for Bygningsfornyelse og i ministerielle udvalgsarbejder.

Læs mere om ABF's politiske arbejde

Medlemsfordele
Gratis juridisk og økonomisk rådgivning, kurser og medlemsrabatter.

Medlemsfordelene i ABF er mange og et kerneområde, som ABF konstant udvikler i tæt dialog med medlemmer og tillidsvalgte.

ABF har over 4.800 medlemsforeninger, der repræsenterer knapt 94.000 andelshavere.

Læs mere om ABF's medlemsfordele

Foreningens formand er kontaktperson til ABF.