< Tilbage

Omlægning af foreningens lån14-08-2019 - 16:00

Foreningens lån skal omlægges inden udgangen af 2019, hvilket i praksis betyder, at der skal tages en beslutning inden udgangen af oktober 2019 

 

Bestyrelsen har været i dialog med Deas omkring lånomlægning samt det administrations selskab som bestyrelsen foreslår som nyt administrations selskab for vores andelsforening.  

 

Det er en enig bestyrelsen, som mener, at den bedste løsning er en af de muligheder som Direktør Patrick Kuklinski fra Cobblestone har præsenteret for bestyrelsen. 
 

 

Foreningen har i dag 3 lån:

 

BRF kredit, oprindeligt 44.796.000 til 2% fast rente – restgæld 44.796.000 (afdragsfrit), rest løbetid 25,5 år, afdragsfrihed udløber med udgangen af 2025. 

 

BRF kredit, oprindeligt 15.623.759 – rest gæld 6.824.988 (variable rente -0,14808), rest løbetid 14 år 

 

BRF kredit, oprindeligt 20.000.000 – restgæld 11.328.941 (variable rente 0,63716), rest løbetid 14 år 

 

Alle 3 lån har et administrationsbidrag på 0,6 procent, hvilket i forbindelse med indhentelse af beregninger er forhandlet ned i et bidrag på 0,40 der anses for attraktivt.  

 

I 2018 brugte vi 3.576.832 på gæld (incl de ekstra 900.000), herunder bidrag, renter og afdrag. 
 

 

Bestyrelsen foreslår følgende lånomlægning til afstemning på den ekstra ordinære generalforsamling den 19. august 2019.

 

Jyske Realkredit, hovedstol 45.238.000 – afdragsfrit til 2029 og med fast rente på pt. 1% – konsekvensberegning vedlagt. 

 

Jyske Realkredit, hovedstol 18.184.000 – sammenlægning af de to variable lån til et lån med fast rente på pt. -0,50 med en løbetid på 10 år – konsekvens beregning vedlagt. 
 

 

Ovenstående betyder, at vi i 2020 skal budgettere med 1.885.660 (til 10 årigt lån med afdrag og fast rente) + 633.331 (til 30 årigt lån med 10 års afdragsfrihed og fast rente) = 2.518.991 – ca 1.057.841 mindre end vi betalte i 2018. 

 

Dette ”overskud”, skal vi på den ordinære generalforsamling i 2020, beslutte hvad vi skal bruge til – bestyrelsen ser følgende muligheder, yderligere afvikling på gæld, opsparing til vedligeholdelse, boligafgift nedsættelse eller andet – mulighederne er mange.  

 

Den løsning som bestyrelsen foreslår, betyder, at vi ikke skal kæmpe mod, at den afdragsfrie periode stopper før vi har afviklet de nuværende variable lån, og at der er lagt en økonomisk plan for de næste 10 år, som kan fortsætte i yderligere 20 år hvis det ønskes indenfor de nuværende økonomiske rammer. 

 

 

Bestyrelsen 

 

Ninna, Lene, Pontus, Frederik, Michael og Jeanne.

 

 

Se venligst nedenstående dokumenter for konsekvensberegninger.

 

 

 

< Tilbage