Vedtægter og husorden

Den Overordnede Grundejerforening

Den Overordnede Grundejerforening for Rørmose Park

I daglig tale kendt som OG.

Da området blev købt af Lind & Risør til udstykning, indgik det i lokalplanerne, at der skulle oprettes en overordnet grundejerforening for hele området.

Medlemmerne af denne forening, er de ejer- og andelsforeninger, der tilsammen udgør hele Rørmose Park området.OG varetager bl. a. vedligeholdelse af alle fællesarealer og veje samt snerydning på veje og fortove.

Læs mere på OG’s hjemmeside

Administrator

Foreningen har indgået administrationsaftale med:

Cobblestone A/S
Gl. Køge Landevej 57, 3. sal
2500 Valby

Hjemmeside: www.cobblestone.dk
Kontaktperson: Lars Christian Danielsen
Tlf. 70 22 22 15 (mandag-torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-13)
Mobil: 36 98 63 86
Mail:

Cobblestone tager sig bl.a. af følgende opgaver for foreningen:

  • opkrævning af boligydelse
  • regnskaber
  • vurdering af boliger ved salg
  • udarbejder køb/salgsaftaler
  • rådgivning til bestyrelsen

Vedligeholdelsesplan 2019 - 2028

Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet med konsulentbistand fra DEAS.

Vedligeholdelsesplanen giver det nødvendige overblik over vedligeholdelsestilstanden og indeholder konkrete tiltag, som sikre sunde boliger og at gældende lovgivning overholdes.

* 15. Marts 2021: Ny plan er under udarbejdelse af Bestyrelsen og Cobblestone, skal godkendes på GF 2022