Vedtægter og husorden

Den Overordnede Grundejerforening

Den Overordnede Grundejerforening for Rørmose Park

I daglig tale kendt som OG.

Da området blev købt af Lind & Risør til udstykning, indgik det i lokalplanerne, at der skulle oprettes en overordnet grundejerforening for hele området.

Medlemmerne af denne forening, er de ejer- og andelsforeninger, der tilsammen udgør hele Rørmose Park området.OG varetager bl. a. vedligeholdelse af alle fællesarealer og veje samt snerydning på veje og fortove.

Læs mere på OG’s hjemmeside

Administrator

Foreningen har indgået administrationsaftale med:

Cobblestone A/S
Gl. Køge Landevej 57, 3. sal
2500 Valby

Hjemmeside: www.cobblestone.dk
Kontaktperson: Lars Christian Danielsen
Tlf. 70 22 22 15 (mandag-torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-13)
Mobil: 36 98 63 86
Mail:

Cobblestone tager sig bl.a. af følgende opgaver for foreningen:

  • opkrævning af boligydelse
  • regnskaber
  • vurdering af boliger ved salg
  • udarbejder køb/salgsaftaler
  • rådgivning til bestyrelsen

Vedligeholdelsesplan

Driftplan er udarbejdet med konsulentbistand fra Plan1 / Cobblestone

Driftplanen giver det nødvendige overblik over vedligeholdelses tilstanden og indeholder konkrete tiltag, som sikre sunde boliger og at gældende lovgivning overholdes.

15/4-24 Driftplanen er under opdatering fra Plan1

Selve planen er ikke offentlig tilgængelig på vores hjemme side og kommer heller ikke til at blive det. Ønsker man indsigt i den så kan man få det.

Når den er opdateret, vil beboer blive informeret om hvilke tiltag der skal lavede i 2024 – og selve drift planen vil blive gennemgået til næstkommende GF.