<

Nyhedsbrev vinteren 19/20 fra bestyrelsen09-02-2020 - 14:25

Hermed årets første nyhedsbrev, hvor bestyrelsen vil give en status på hvad der sker i foreningen denne vinter.

Regeringen indgik den 30. januar aftale i forhold til lejelovens § 5 stk. 2

Som bestyrelsen tidligere har gjort opmærksom på, har der været stor politisk interesse i at ændre lejelovens § 5 stk. 2. som andelsforeninger er underlagt. Regeringen har nu indgået en ny aftale i forhold til lejelovens § 5 stk. 2. Den politiske aftale betyder bedre betingelser for andelsboligområdet udtaler ABF’s direktør Jan Hansen. For at læse hele ABF’s pressemeddelelse: https://www.abf-

rep.dk/media/430425/abf_den_politiske_aftale_betyder_bedre_betingelser_for_andelsboligomr_det.pdf  Cobblestone har skrevet en mere detaljeret artikel omkring den nye politiske aftale, denne artikel kan læses på: https://cobblestone.dk/nyheder/2019/boligaftalens-konsekvenser-for-andelsboligerne

 

Affaldshåndtering

Som tidligere fortalt, skal ”os i tættere bebyggelse” også i gang med at affaldssorterer.

Det affald der fremadrettet skal sorteres er:

 • Plast
 • Papir
 • Metal
 • Glas
 • Bio affald
 • Rest affald

Pap skal vi fortsat selv kører på genbrugspladsen. 

I denne forbindelse har bestyrelsen været i dialog med kommunen og har fået beskrevet kravene for en fælles affaldsløsning. Bestyrelsen har vurderet (sammen med kommunen), at vi ikke har fællesareal(er) som kan anvendes til fælles affaldssortering. Der er primært tre årsager til at en fælles affaldssorterings løsning ikke kan fungere i vores andelsforening:

 1. Kommunen og bestyrelsen har ikke kunne finde et område, hvor der kan opstilles en glascontainer som ikke bliver til irritation for de andelshavere som bor op ad glascontaineren. Glascontainerne larmer. De glascontainere som kan graves ned, skal foreningen selv betale for, og de er desværre heller ikke lydløse.
 2. Der skal anlægges 1-2 fælles affaldssorterings områder, hvor der skal lægges fliser, opsættes hegn og anlægges lys (på foreningens regning) – det er ikke muligt at finde 1-2 steder hvor renovationen har let adgang og som er store nok. Kommunen har vurderet, at vi skal have 10 stk. 660 l.

containere og 2 stk. 400 l. containere - for at dække behovet i vores andelsforening.

 1. Kommunen har tillige fortalt os, at fælles affaldssorterings områder, tit bliver brugt som storskralds områder, hvorfor det kræver løbende oprydning og vedligeholdelse af sådanne områder.

På baggrund af ovenstående, skal alle andelshavere fremadrettet have 3 affaldsspande på egen grund – det er dog muligt, at dele 2 ud af disse 3 spande med naboen/genboen. De 3 affaldsspande er til:

 • Plast og Papir tømmes hver 3. uge og kan deles med nabo/genbo
 • Metal og glas tømmes hver 8. uge og kan deles med nabo/genbo
 • Bio affald og rest affald tømmes hver uge og kan ikke deles med nabo/genbo

Dem der ønsker at dele affaldsspand(e) med naboen/genboen, skal skrive til formand@roermosen.dk senest den 10. marts og fortælle hvilke affaldsspande de ønsker at dele med hvilke nabo/genbo, OG på hvilken grund den pågældende affaldsspand skal stå på.

Eks.:

Nr 65 og 63 ønsker at dele plast/papir og metal/glas affaldsspande. Nr 65 og 63 skriver derfor følgende til bestyrelsen:

”Nr 65 og 63 ønsker at dele plast/papir og metal/glas affaldsspande. Plast/pair affaldsspanden skal stå hos nr 65 mens metal/glas affaldsspanden skal stå hos nr 63.”

 

Ønsker man på et senere tidspunkt at ændre i affaldsspande deleordningen, kommer den enkelte andelshaver selv til at kommunikere dette med kommunen. Bestyrelsen står kun for denne service i forbindelse med udrulningen af den nye affaldssorteringsordning.

Det bliver ikke billigere i vores renovationsløsning, at vi slår os sammen, så dette skal ikke være årsagen til, at I ønsker at dele affaldsspand med naboen/genboen. Renovationsprisen stiger ikke i forbindelse med, at vi overgår til den nye løsning – prisen forbliver den samme har kommunen informeret os om.

I forbindelse med overgangen, vil der blive uddelt information fra kommunen om hvad der præcist skal affaldssorteres og hvordan det kommer til at fungere. Der bliver også udleveret en spand(e) og de første bio affaldsposer.

Vi afventer i skrivende stund, en tilbagemelding fra kommunen, om hvornår vi endelig kan starte op på den nye løsning.

Har I spørgsmål til løsningen, må I meget gerne tage fat i Jeanne (nr 63).

 

Tinglysning af legepladsen

I forbindelse med det nye senior fællesskab Hjorteparken, kom legepladsen ved Hjortefarmen etape 2 i klemme. Legepladsen var opført på Hjorteparkens matrikel og ikke Hjortefarmen etape 2s matrikel. Oprindeligt skulle der være bygget ”almindelige” huse på Hjorteparken og derfor kunne legepladsen opføres som den er opført. Men da området fik ændret status til senior boliger, var der ikke længere behov for legeplads i forbindelse med dette område. Derfor er legepladsen, nu blevet tinglyst, så den nu hører ind under Hjortefarmen etape 2.

 

Regninger sendes til kasserer

I forbindelse med håndværkere, som foreningen skal betale, vil vi gerne huske alle på følgende:

 • Håndværkere skal så vidt muligt udfører deres arbejde inden for normal arbejdstid. Akutte skader skal selvfølgelig udbedres akut, men tænk over hvad der er akut og hvad der ikke er akut.
 • Husk altid at anvende de håndværkere der står på foreningens hjemmeside. Lige nu er det ikke ret mange, bestyrelsen håber på sigt, at der kommer flere håndværkere på hjemmesiden. 
 • Alle fakturaer skal sendes til kasserer@roermosen.dk 

 

Kloak

Som de fleste nok efterhånden har hørt, læst og eller fornemmet. Så har vi en udfordring med vores kloakker. Bestyrelsen er blevet gjort bekendt, at det drejer sig om byggesjusk fra Lind og Risørs side. Derfor har bestyrelsen bedt Cobblestone om at sætte en advokat på sagen, for at finde ud af, om vi kan gøre krav gældende hos Lind og Risør eller om vi står med en stor regning, som foreningen selv skal dække.

Der er tale og 3 slags byggesjusk:

 • Kritiske – skal udbedres ASAP
 • Bør udbedres snarest muligt
 • Kan vente – men skal holdes øje med

Af mange årsager, har det desværre taget længere tid end forventet, at komme helt i bund med dette projekt. Det ligger bestyrelsen på sinde at holde foreningen underrettet om udviklingen i denne sag.

 

Salg af andele

Der blev i 2019 handlet 4 andele (nr. 19, 51, 62 og 68) – alle blev solgt til andelsværdien. Nr 21 og 62 har indflytning her i starten af 2020 – vi håber at I tager godt i mod jeres nye naboer. På nuværende tidspunkt er nr 74 til salg, der er måske fundet en køber. Cobblestone er involveret i dette salg, og har allerede vist at

de er tilgængelig og hjælpsomme. Plan1 som er Cobblestones samarbejdspartner i forhold til vurderingerne, har også været på banen, også her med et positivt indtryk.

 

Overdækning

Bestyrelsen er ved at undersøge muligheden for at søge samlet dispensation og byggetilladelse i forhold til overdækning på ulige side. Der blev oprindeligt også søgt fælles dispensation og byggetilladelse i forbindelse med overdækningerne på lige side. En dispensation holder i 3 år, mens en byggetilladelse kun er gældende i 1 år. Byggetilladelsen koster penge, mens dispensationsansøgningen er gratis.

Bestyrelsen vender tilbage når der er nyt i forhold til eventuelt fælles byggetilladelse.

 

Fastlavn

Der holdes også i år fastelavn – så sæt kryds i kalenderen. Der kommer særskilt invitation til fastelavn. 

 

Generalforsamling 2020

I skrivende stud, arbejder bestyrelsen henimod, at vi afholder Ordinær General Forsamling den 1. april i Kulturhuset. Da Deas skal udarbejde regnskabet for 2019, ved vi endnu ikke med sikkerhed, om det bliver muligt at have regnskab for 2019 klar til denne dato.

Der bliver udarbejdet valuar vurdering fredag den 7. februar.

                              

Lånomlægning

Foreningens lån er blevet omlagt – dette har Cobblestone bekræftet over for bestyrelsen.

Dette betyder som tidligere nævnt, at foreningen får frigjort midler. Inden kloak sagen er afgjort, ligger bestyrelsen op til, at vi bruger disse midler som buffer, hvis vi ender med at stå med en regning for udbedring af vores kloakker.

 

Fortsat varmeudfordringer i vores huse

Der er fortsat udfordringer med vores varme i flere huse. Bestyrelsen har i flere omgange forsøgt at løse denne udfordring, men endnu uden held. Vores Næstformand er nu blevet stædig, og har kastet sig ind i kampen i forhold til denne udfordring. Bestyrelsen håber derfor, at det nu lykkes at komme frem med en løsning – heldigvis har det været en blid vinter i år…

 

Blødgøringsanlæg 

Bestyrelsen har ikke kedet sig den senere tid, derfor har vi ikke haft tid til at kigge på blødgøringsanlægget og mulighed for en fælles løsning på den ene eller anden måde. Bestyrelsen har besluttet, at dette på nuværende tidspunkt ikke har en prioritering for bestyrelsen. Hvis en eller flere uden for bestyrelsen har lyst til at arbejde videre med denne løsning står det jer frit for. 

Se alle nyheder <