<

Trafikomlægning i uge 28-3218-06-2019 - 15:17

Slangerupvej lukkes pga. brorenovering


Til orientering lukkes Slangerupvej fra d. 4. juli kl. 00:00 pga. af brorenovering og genåbnes i uge 32.

I den forbindelse ledes bilister fra Vest (Frederikksund, Slangerup, Lyng m.m.), i krydset Nymøllevej/ Slangerupvej (ved Drive In Bio) og skal mod København, til afkørsel 11 Allerød S. Fra krydset Nymøllevej/ Slangerupvej  mod Farum bliver der begrænset kørsel (ærindekørsel tilladt). Da Slangerupvej er lukket fra krydset Regimentsvej/ Slangerupvej og frem til  Farum Gydevej, ledes bilisterne ad Lillevangsvej/ Ryttergårdsvej/ Farum Gydevej. Bilister fra Farum mod Frederikssund, Lynge m.m. ledes i krydset Bistrupvej/ Slangerupvej via Frederiksborgvej/ Gammelgårdsvej/ Ryttergårdsvej/ Lillevangsvej.

 


Særtransporter er ikke muligt at opretholde på Slangerupvej i perioden.

Busstopstedet på Slangerupvej ved Paltholmvej nedlægges i perioden og busserne omlægges.

Cykelstierne kan forsat benyttes, dog ledes cyklisterne over Slangerupvej mellem Paltholmvej/ Rørmosevej.

 

<