Andelsboligforeningen Rørmosen 1

Rørmose Parkvej 19 - 65 og 50 - 100,  Farum

ANDELSBOLIGFORENINGEN  RØRMOSEN 1 er en del af udstykningen fra Rørmosegård i Farum nord for Slangerupvej. Foreningen blev etableret i 2004 og består af 50 boliger fordelt på 25 rækkehuse i 1½ plan. Foreningens huse er placeret i et meget naturskønt område med store åbne arealer, søer og skov.
Hjemmesiden er senest opdateret den 30. september 2018
Foreningens e-mail adresse: formand@roermosen.dk Email vedr. Vedligehold og reparation: vedligehold@roermosen.dk Email vedr. hjemmesiden: formand@roermosen.dk  
Bemærk Husk arbejdsdag søndag den 7. oktober 2018 Referat fra Furesø Kommune’s dialogmøde med grundejerforeningerne i Farum Nordby - hent her Link til dialogen med furesø kommune omkring trafik afvikling i Farum nord - Tryk her Fællesskuret - se hvad du kan låne under “Praktisk info til andelshavere”.  Andelshaverne kan nu også låne foreningens TRAILER - check lige reglerne for at låne den. Vejledning til de nye GEMINOX gasfyr er indsat under “Vedligeholdelse og reparation”
På foreningens område er der et rigt dyreliv - bl. a. fisk og krebs i søen.  Vort område indgår desuden i et EF-habitatområde, d.v.s. det er internationalt beskyttelsesområde , idet det er levested for Stor Vand-salamander